Източноевропейската фантастика

Юри Илков

Юри Илков е един от най-активните фенове на фантастиката в България. Той е основател на клуба за фантастика "А. и Б. Стругацки" - Пазарджик , дългогодишен председател на клуб "Иван Ефремов" - София, създател и главен редактор на списание "Тера Фантастика". Представяната от него тема „Източноевропейската фантастика” е опит за преглед на фантастичната литература в източно европейските страни предимно през ХХ век. По-голямо внимание е обърнато на фантастиката в Германия /особено Източна/, Чехия, Полша, Унгария и Румъния, по-малко - на страните от бивша Югославия, Украйна, Беларус и др. Направен е обзор на произведения и писатели с национално значение и на такива, които са оказали влияние върху развитието на фантастиката в Европа.