Екоапокалипсис

Илиян Илиев  

Илиян Илиев е председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, гражданска организация, създадена преди четири години от бивши студенти - еколози в търсене на път за собствена реализация. Днес в нея членуват осемнадесет различни и обикновени хора. От четири години организацията практикува обществено - полезна дейност, като по този начин се опитва да приобщи все повече хора към идеята за устойчиво развитие.