Фолклорни модели на отвъдното

Албена Георгиева

Албена Лазарова Георгиева – Ангелова - работи в Института по фолклор при БАН и преподава в Благоевградския университет. Автор е на 3 книги - "Етимологичните легенди в българския фолклор", "Разкази и разказвания в българския фолклор" и "Образи на другостта в българския фолклор". Лекцията на доц. Георгиева „Фолклорни модели на отвъдното” обхваща древните езически вярвания на българите, по-късното наслояване на християнската религия върху тях, трансформирането на водните и горски духове в светци пазители или на таласъми и плътеници в адови изчадия.