Изложби “Мигове от Средна земя” (фотография), и “Колодата на Толкин” (рисунки), предоставени от факултет Изкуства към онлайн Толкин университет “Арменелос”

 

 

Онлайн Толкин Университет "Арменелос" е създаден по подобие на западните онлайн университети, в които студентите се обучават и получават диплома чрез интернет. По същество той представлява сайт, посветен на фантастичната литература и най-вече на творчеството на английския учен и писател Джон Р. Р. Толкин. В изграждането му са взели участие различни младежки организации от цяла България, а също професионални преводачи, лингвисти, историци и художници. Арменелос цели да помогне на хората, интересуващи се от творчеството на Толкин, да оценят и вникнат по-дълбоко в неговите творби, работейки съвместно над въпросите, заложени във "Властелинът на пръстените", "Хобит" и другите му популярни и по-малко известни произведения. Участието в университета е напълно безплатно и достъпно за всички, които имат желание да се включат.

 Откриване на изложбите

Калина Атанасова
Член на клуб “Землемория”

 

"Колодата на Толкин" представлява проект за тесте карти, украсени с образи от "Силмарилион" и "Властелинът на пръстените". Чрез визуално представяне на многообразието от същества, раси и герои в тези произведения авторите на рисунките се опитват да заинтригуват тези, които не са се запознавали с тях до този момент.

Фотографската изложба "Мигове от Средна земя" представя резултатите от конкурс, проведен във факултет Изкуства към университета. На студентите бе възложено да издирят гледки, наподобяващи описаните от Толкин пейзажи, и чрез образи от заобикалящата ни действителност да се опитат да пресъздадат излъчването от книгите на любимия си писател.

Всяка от представените композиции е придружена от цитат или фраза, вдъхновили заснемането й.