Регламент на национален фотоконкурс-изложба "Фантастични образи", част от програмата на Дни на фантастиката "Аквалония" 2008


Националният фотоконкурс-изложба "Фантастични образи" се организира от Сдружение "Землемория" и Кино-фотоклуб Варна и е част от Младежкия културен форум "Аквалония" 2008.

1. Цели на конкурса – осмисляне свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива и творчество, развитие на художествения им и творчески потенциал, предизвикване на интерес към изкуството и конкретно фотографията, презентация на млади творци и популяризиране на произведенията им.

2. Условия за участие:
- право на участие имат всички фотографи-любители на възраст под 35 години. Стимулира се развитието на млади автори. Професионални фотографи се допускат до изложбата, но не участват в конкурса.
- представените за участие фотографии трябва да отговарят на тематиката на конкурса.
фотографиите могат да се изпращат по имейл fotozemlemoria@gmail.com или ще се приемат на пощенски адрес: Варна, бул. "Цар Освободител" 27 (Младежки дом), ет.2 вторник и четвъртък между 19 и 21ч. И в двата случая ще се приемат от ръководителя на Кино-фотоклуб Варна Ангел Ненов
- всеки участник има право да изпрати до 4 снимки
- представените за участие конкурсни творби трябва да бъдат с формат между 20/30 и 30/40см, непаспартирани (ако са изпратени по имейл, да бъдат с резолюция не по-малка от 4mpx, jpeg формат, до 2МВ)
- на гърба на всяка снимка, или приложено към всеки файл, трябва да има следните данни: заглавие на творбата, трите имена на автора, категорията, в която се състезава, адрес за кореспонденция и телефонни номера за контакт
- регламентът допуска представените снимки да са учасвали и в други фотоконкурси
- фотографии не се връщат! Организаторите си запазват правото да показват изложбата и на други места
- Организаторите имат право да ги използват наградените снимки за информация и реклама както на фотоконкурса, така и на цялостната дейност на Сдружение "Землемория" и Кино-фотоклуб Варна, като запазват авторските права.

3. Награди (предметни)
- Фотографии (без намеса в изображението). Първо, второ и трето място
- Фотомонтажи (сглобяване на няколко различни изображения). Първо, второ и трето място
- Компютърна обработка (чувствителна намеса в изображението). Първо, второ и трето място
- Награда на публиката
Журито има право да награждава с поощрения, като разпределя неприсъдените награди по регламента

4. Тематика
Представените фотографии трябва да внушават представата за нещо фантастично, необичайно и свръхествено, независимо дали става дума за портрети на хора, пейзажи или предмети от бита. В съответствие с тематиката на форума се поощрява търсенето на фантастични визии в ежедневието и заобикалящата ни реалност.

Внимание! Фантазия трябва да се прояви при заснемането или при обработката на кадъра :-)

5. Срокове
- срок за изпращане на творбите – 1 август 2008
- срок за журиране - 1 - 10 август 2008
- заключителна изложба - 10 август 2008, Младежки дом
- обявяване на наградите – 15 август 2008, по време на откриването на културен форум "Аквалония" 2008

6. Журиране: Техническа комисия, съставена от изявени фотографи на Кино-фотоклуб Варна ще номинира тридесет фотографии за участие в изложбата. Номинираните ще бъдат журирани от комисия в състав:
- Ангел Ненов, ръководител на Кино-фотоклуб Варна
- Борислав Чонков, професионален фотограф, член на Международната асоциация на фоторепортерите
- Наталин Наумов, член на Сдружение "Землемория"
- Ангелина Илиева, член на Сдружение "Землемория", писател
- Ертан Мусов, член на Сдружение "Землемория", художник